Akıllı eğitim platformu.

UI ve UX Designer Eğitimi

UI ve UX Designer Eğitimi

UI ve UX Designer Eğitimi

İş İmkanı
Eğitmen:
Kategori:
a

Kurs Hakkında Genel Bilgi

Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafındanetkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.

Bu eğitimin temel amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstühem de mobil ortamda sunulan etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analizi ve bilgi becerisi kazandırmaktır.Buna ek olarak kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde kullanılan teknikleri öğrenecek,seçilen bazı temel teknikleri de bizzat deneyecektir.Verilecek eğitimle hem karar vericilerin hem de tasarım geliştirme süreçlerini bizzat üstlenen (veya buna eşlik eden) ekibin söz konusu sürece daha etkili ve verimli şekilde dahil olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

 Değerlendirme Süreci ve Sertifikasyon:

Eğitime katılım gösteren kursiyerlerimiz eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonuçlarına göre ve eğitmenin kanaatine göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda katılım gösteren kursiyerlerimizden bir veya birkaçına staj ve part-time iş imkanları sunulur. Böylece eğitim alarak bilgi seviyesini arttırmış olan kursiyerimiz, sektör içerisinde aktif olarak yer alma şansı bulur ve bilgilerini pekiştirerek iş dünyasının kapısını aralama fırsatı bulur.

 

Sertifikasyon ve Ödül:

 

Yazılım eğitimleri sonunda %70 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz Ecodation Katılım Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Eğitim sonun da yapılacak değerlendirme sonrasında eğitim alan öğrencilerimizden bir kişiye aşağıda belirtilen ödül miktarı tutarı ile birlikte kullanıcı deneyimi üstüne iş imkanı verilecektir.