Akıllı eğitim platformu.

UX-UI Design Thinking Eğitimi

1.HAFTA

4 ders
Ders: Müşteri Deneyimi Yol Haritası
Ders: Müşteri Deneyimi Nedir
Ders: Müşteri Deneyimi Neden Önemlidir
Ders: Deneyim İlişkisi ve Farklılıkları Nelerdir

2.HAFTA

3 ders
Ders: Müşteri Yolculuğu Haritası Nedir
Ders: Müşteri Yolculuğu Haritası Neden Önemlidir
Ders: Müşteri Deneyimi Performans Kriterleri

3.HAFTA

3 ders
Ders: Yol Haritası Hazırlık Süreçleri
Ders: Müşteri Yolculuğu Döngüsü Nedir(Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM))
Ders: Oluşturma Yaklaşımları Üzerinden Çeşitli Örneklerin İncelenmesi

4.HAFTA

3 ders
Ders: Harita Kapsamının Belirlenmesi
Ders: Zaman Planının Belirlenmesi
Ders: Paydaşların Belirlenmesi

5.HAFTA

3 ders
Ders: Kullanıcıların Tanımlanması
Ders: Personaların Oluşturulması
Ders: Kullanıcı Araştırmaları Yapılması

6.HAFTA

3 ders
Ders: Araştırma Teknikleri(Empati Haritası,Netnografi,Bire Bir Görüşmeler,Şirket İçi Paydaşlarla Görüşmeler,Workshop Aktiviteleri vb.)
Ders: Kullanıcının Temas Ettiği Basılı ve Dijital Materyallerin İncelenmesi
Ders: Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi

7.HAFTA

3 ders
Ders: Harita Taslağının Oluşturulması
Ders: Yolculuk Fazlarının Belirlenmesi
Ders: Haritada Yer Alacak Olan Elementler

8.HAFTA

3 ders
Ders: Personalar,Yolculuk Adımları(Araştırma,Karar Verme,Satın Alma vb.)
Ders: Duygular&Düşünceler Fırsat Alanları
Ders: Müşteri Alıntıları

9.HAFTA

3 ders
Ders: Haritanın Nasıl Sunulacağına Karar Verilmesi
Ders: Haritada Hangi Alanların Vurgulanacağının Belirlenmesi
Ders: Harita Üzerinde Görünür Hale Gelen İyileştirme Alanlarını Tartışılması

10.HAFTA

2 ders
Ders: Aksiyon Planının Oluşturulması
Ders: Harvard Vaka Analizi

UX-UI Design Thinking Eğitimi

UX-UI Design Thinking Eğitimi

İş İmkanı
Eğitmen:
Kategori:
Reviews:

Kurs Hakkında Genel Bilgi

Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafındanetkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.

Bu eğitimin temel amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstühem de mobil ortamda sunulan etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analizi ve bilgi becerisi kazandırmaktır.Buna ek olarak kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde kullanılan teknikleri öğrenecek,seçilen bazı temel teknikleri de bizzat deneyecektir.Verilecek eğitimle hem karar vericilerin hem de tasarım geliştirme süreçlerini bizzat üstlenen (veya buna eşlik eden) ekibin söz konusu sürece daha etkili ve verimli şekilde dahil olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

 Değerlendirme Süreci ve Sertifikasyon:

Eğitime katılım gösteren kursiyerlerimiz eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonuçlarına göre ve eğitmenin kanaatine göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda katılım gösteren kursiyerlerimizden bir veya birkaçına staj ve part-time iş imkanları sunulur. Böylece eğitim alarak bilgi seviyesini arttırmış olan kursiyerimiz, sektör içerisinde aktif olarak yer alma şansı bulur ve bilgilerini pekiştirerek iş dünyasının kapısını aralama fırsatı bulur.

 

Sertifikasyon ve Ödül:

 

Yazılım eğitimleri sonunda %70 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz Ecodation Katılım Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Eğitim sonun da yapılacak değerlendirme sonrasında eğitim alan öğrencilerimizden bir kişiye aşağıda belirtilen ödül miktarı tutarı ile birlikte kullanıcı deneyimi üstüne iş imkanı verilecektir.

Ders Programı

Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafındanetkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.

1.HAFTA 0/4

4 ders
Ders: Müşteri Deneyimi Yol Haritası
45 minutes
Ders: Müşteri Deneyimi Nedir
45 minutes
Ders: Müşteri Deneyimi Neden Önemlidir
45 minutes
Ders: Deneyim İlişkisi ve Farklılıkları Nelerdir
45 minutes

2.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Müşteri Yolculuğu Haritası Nedir
60 minutes
Ders: Müşteri Yolculuğu Haritası Neden Önemlidir
60 minutes
Ders: Müşteri Deneyimi Performans Kriterleri
60 minutes

3.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Yol Haritası Hazırlık Süreçleri
60 minutes
Ders: Müşteri Yolculuğu Döngüsü Nedir(Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM))
60 minutes
Ders: Oluşturma Yaklaşımları Üzerinden Çeşitli Örneklerin İncelenmesi
60 minutes

4.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Harita Kapsamının Belirlenmesi
60 minutes
Ders: Zaman Planının Belirlenmesi
60 minutes
Ders: Paydaşların Belirlenmesi
60 minutes

5.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Kullanıcıların Tanımlanması
60 minutes
Ders: Personaların Oluşturulması
60 minutes
Ders: Kullanıcı Araştırmaları Yapılması
60 minutes

6.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Araştırma Teknikleri(Empati Haritası,Netnografi,Bire Bir Görüşmeler,Şirket İçi Paydaşlarla Görüşmeler,Workshop Aktiviteleri vb.)
60 minutes
Ders: Kullanıcının Temas Ettiği Basılı ve Dijital Materyallerin İncelenmesi
60 minutes
Ders: Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi
60 minutes

7.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Harita Taslağının Oluşturulması
60 minutes
Ders: Yolculuk Fazlarının Belirlenmesi
60 minutes
Ders: Haritada Yer Alacak Olan Elementler
60 minutes

8.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Personalar,Yolculuk Adımları(Araştırma,Karar Verme,Satın Alma vb.)
60 minutes
Ders: Duygular&Düşünceler Fırsat Alanları
60 minutes
Ders: Müşteri Alıntıları
60 minutes

9.HAFTA 0/3

3 ders
Ders: Haritanın Nasıl Sunulacağına Karar Verilmesi
60 minutes
Ders: Haritada Hangi Alanların Vurgulanacağının Belirlenmesi
60 minutes
Ders: Harita Üzerinde Görünür Hale Gelen İyileştirme Alanlarını Tartışılması
60 minutes

10.HAFTA 0/2

2 ders
Ders: Aksiyon Planının Oluşturulması
90 minutes
Ders: Harvard Vaka Analizi
90 minutes